Beste bezoekers en geïnteresseerden,


Een eeuw geleden streken er vele duizenden Belgische vluchtelingen neer op de uitgestrekte heide ten noorden van het Nederlandse dorp Uden. Daar hebben zij, als vluchtelingen voor de oorlog in hun eigen land, de eerste culturele activiteiten ontplooid in het onontwikkelde gebied. Waar Vluchtoord-Uden precies lag kunt u zien op een reeks kaarten. En op twee plattegronden van het vluchtoord ziet u alle aanwezige gebouwen in 1915 en 1918.


In totaal verbleven er 16.155 personen in Vluchtoord Uden. Zie hier de alfabetische lijst met alle namen.


Vluchtoord-Uden is een van de weinige lichtpuntjes uit een zwarte periode in de Europese geschiedenis die komende tijd in heel Europa op passende wijze herdacht zal worden. Van 1914 tot 1918 woedde overal om ons heen oorlog en de ellende was zo groot, dat die in vele landen nog steeds de 'Grote Oorlog' genoemd wordt.

Van de vele ateliers, werkplaatsen en toneelactiviteiten, van de typische Belgische cultuur die hier vier jaar kon opbloeien is in Uden helaas niets tastbaars overgebleven, maar op de website www.versteegde.nl/vluchtoord verzamelde onze werkgroep zoveel mogelijk documentatie om de herinnering aan deze historische plek en periode levend te houden en voor iedereen bereikbaar te maken.

Wat nog wel bestaat, zijn de contouren van de Belgische wielerbaan. Daar omheen en in het nabijgelegen theater Naat Piek werden afgelopen jaren regelmatig Belgisch feesten en bijeenkomsten georganiseerd met lezingen, voordrachten, theater en muziek, informatie, film en foto's over het Vluchtoord, haar bewoners en hun culturele activiteiten. Op die manier hoopten we weer iets van die inspirerende Belgische cultuur in Uden terug te krijgen, maar helaas lukte dat niet. In 2007 werd weliswaar het predikaat Kern-met-Pit uitgereikt aan de gemeente Uden vanwege onze activiteiten met betrekking tot de Belgische wielerbaan en het vluchtoord, maar de interesse van de bevolking liet het afweten. Ook nadat we in 2009 wederom een provinciale prijs ontvingen voor ons plan voor de herbouw van enkele uitneembare en verplaatsbare woningen, bleek dat men hier lokaal geen enkele behoefte aan heeft.

De wielerbaan werd enkele keren door kunstenaars van Ateliers Uden Buiten gemarkeerd met linten. Ook werd een Belgische villa uit 1916 op ware grootte nagebouwd van bamboe en elastiek ter indicatie van de beperkte leefruimte die men als vluchteling had. Er zijn culturele uitwisselingen en optredens georganiseerd van Willem Vermandere, Raymond van het Groenewoud, Vuile Mong en de Vieze Gasten, de clown Jabbe Dabbe Doe en de schrijfster Rita van Hauwermeiren, allen uit België afkomstig. De lokale belangstelling was echter zo gering, dat de werkgroep Vluchtoord-Uden voorlopig niets meer organiseert.

Desalniettemin nodigen wij u uit om bij gelegenheid eens te komen kijken en luisteren naar datgene wat Uden vandaag nog wel te bieden heeft. Via de agenda op deze website kunt u ontdekken wat er in Uden zoal te doen is en waar de belangstelling naar uit gaat.


Hoogachtend,

Werkgroep Vluchtoord-Uden
Antoon Versteegde, voorzitter.

 
Welkom op Vluchtoord-Uden

Wielerbaan Vluchtoord-Uden, start wielerwedstrijd voor amateurs op 7 juli 1918.
Op de achtergrond rechts het PNEM-gebouw in aanbouw. De man met pistool links op de foto is de opa van Hugo VanDingenen, de man met strohoed rechts zijn vader.