The story of Bamboo

Over Bamboe

Bamboe is een hele wonderlijke plant. De vele toepassingen omvatten ondermeer protectie tegen erosie, bescherming van waterwingebieden, herstel van de bodem en natuurlijke begroeiing voor de leefomgeving. Bovendien is het als bouwmateriaal geschikt als vervanger van hout.

Hoewel bamboe traditioneel gezien wordt als goedkoop materiaal voor arme mensen, heeft het zich de laatste jaren ontpopt als grondstof voor serieuze industriële exploitatie met milieuvriendelijke aspecten.

Bamboe is de snelst groeiende natuurlijke grondstof ter wereld met vele toepassingen en is op talloze manieren te gebruiken. Doordat het zo snel groeit is het zeer geschikt in de strijd tegen de ontbossing.


Kenmerken van bamboe:

Bamboe groeit sneller dan bomen en je kunt het al na vier of vijf jaar oogsten voor gebruik.

Bamboe kan elk jaar weer worden geoogst zonder de moederplant onherstelbaar te beschadigen.

Om een bamboeplantage op te zetten heb je maar weinig kapitaalinvestering nodig en kun je goed gebruik maken van de lokale kennis van boeren en bosbouwers.

Bamboe is uitermate geschikt om reeds verarmde grond te herstellen en te beschermen tegen verdere erosie.

Bamboe kan goed tussen andere planten door worden geplant.

Bamboeplanten zijn in hun geheel te gebruiken:
- de palen zijn prima geschikt als constructiemateriaal,
- de jonge bamboescheuten zij lekker om te eten,
- de bladeren kunnen worden gebruikt als diervoeder,
- de zijtakken zijn geschikt voor ambachtelijk gebruik.

Wikipedia.org: BamboeAbout Bamboo

Bamboo is a wonder plant by all accounts. Its many uses include erosion control, watershed protection, soil remediation, and environmental greening. It is also the fastest growing timber plant on earth, with many applications as a wood substitute.

Traditionally thought of as the poor man's timber, bamboo has in recent years emerged as a much sought after timber for industrial applications and environmental enhancement.

Bamboo is the fastest growing timber plant on earth. It is a multipurpose plant with numerous uses. In particular bamboo is useful for combating erosion and for rapidly greening barren land areas.


Key Features of Bamboo:

Bamboos grow more rapidly than trees and start to yield within four to five years of planting.

Bamboos can be selectively harvested annually and non-destructively.

The establishment of a bamboo plantation requires a minimal capital investment and builds upon the inherent plant-cultivation skills of local farmers and foresters.

Bamboos are excellent for restoring degraded lands and protecting against soil erosion.

Bamboos may easily be intercropped with vegetables.

The whole bamboo plant is beneficial for rural livelihood:
- the poles are useful as a construction material,
- the young shoots are edible,
- the leaves make good animal fodder
- the branches are useful for making handicrafts.

Wikipedia.org: Bamboo

The History of Elastic and Rubber Bands